Prop. 76 S (2010–2011)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget