Prop. 78 L (2010–2011)

Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.)

Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget