Prop. 8 L (2011–2012)

Endringer i kontantstøtteloven

Endringer i kontantstøtteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget