Prop. 8 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringer i kontantstøtteloven

Endringer i kontantstøtteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget