Prop. 94 S (2010–2011)

Auka låneramme i Husbanken

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og regionaldepartementet gjer framlegg om å auke låneramma i Husbanken i 2011.

Til forsida av dokumentet