Prop. 168 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

I proposisjonen foreslår departementet endringer i foreldrepengeregelverket. Endringene vil legge til rette for nye IKT-systemer i Arbeids- og velferdsetaten. Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget