Prop. 40 S (2016–2017)

Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til at det inngås en avtale mellom Norges Bank og IMF om å stille lånemidler tilsvarende 6 mrd. SDR til disposisjon for de generelle låneordninger til Det internasjonale valutafondet (IMF). Basert på valutakursen 2. desember 2016 tilsvarer dette i underkant av 69 mrd. kroner. Avtalen erstatter en tilsvarende avtale med IMF på samme beløp fra 2012 som løp ut 4. november i år.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget