Prop. 53 LS (2017–2018)

Endringer i forbrukermerkeloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket

Instrukser om utformingen og anvendelsen av EU-miljømerket utover det som følger av forordningen om EU-miljømerket.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget