Prop. 64 L (2018–2019)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å lovfeste at ett av dagens pasient- og brukerombud skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Det foreslås også at de fylkeskommunale tannhelsetjenestene blir omfattet av pasient- og brukerombudsordningen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget