Proposisjoner til Stortinget

Prop. 71 S (2018–2019)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Dokumentet gjelder Stortingets samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/ 1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget