Prop. 73 L (2018–2019)

Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om utvidelse av foreldrepengeperioden ved premature fødsler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget