Prop. 76 L (2018–2019)

Endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i gjeldsordningsloven. Det foreslås at behandlingen av gjeldsordningssaker hvor skyldneren har adressesperre i Folkeregisteret skal overføres til en bestemt namsmann og tingrett. Formålet med forslaget er å bedre sikkerheten for trusselutsatte skyldnere i forbindelse med en gjeldsordningssak.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget