Prop. 95 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget