Protokoll - anbud:  Regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013 - 31. mars 2017

Protokoll - anbud: Regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms i perioden 1. april 2013 - 31. mars 2017

Protokoll - anbud: Regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms i perioden 1. april 2013 - 31. mars 2017 (pdf)

Se også anbudsutlysningen (pdf)