Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Håndbok med informasjon og veiledning

Håndboka er utarbeidet av Kommunal kompetanse på oppdrag fra Deltasenteret og skal brukes i forbindelse med kurs for de kommunale og fylkeskommunale rådene.

Hensikten med håndboka og kurset er å heve kompetansen i rådene og å øke kunnskap om kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

Last ned håndboka (PDF) her.

Les mer om temaet på Bufdir sine nettsider.