Rapport om effektivitet på luftfavnsoperasjoner

Rapport om effektivitet på luftfavnsoperasjoner

German Airport Performance (GAP) Research Project har på oppdrag av Samferdselsdepartementet laget en studie som sammenligner effektivitet på lufthavnsoperasjoner ved Avinors flyplasser.

Les rapporten her.