Rapport: En oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Deloitte fikk i desember 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge og analysere frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører.

Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet ønsker å få en oversikt over og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder og få et oversiktsbilde av sektorens inntekter og andre ressurser fra private aktører, for å øke og utvikle kunnskapen på dette området. 

Arbeidet med kartleggingen og analysene har blitt gjennomført fra januar 2015 til desember 2015.

Forsknings- og utredningsoppdrag: En oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører (.pdf)