Rapport om Belønningsordningen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse og Nivi Analyse laget en rapport om Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Les rapporten her.