Rapport om etableringen av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Dette er sluttrapporten fra Samferdselsdepartementets utredning av et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Rapporten beskriver først sammenhengen som etableringen av et senter bør stå i. Deretter følger en oppsummering av de kartlagte behovene, før forutsetninger og forslag til løsning presenteres.

Les dokumentet