Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport om etableringen av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Til innholdsfortegnelse

Begrepsbruk

I rapporten blir begrepet kunnskap brukt i brei forstand og i betydningene ha kjennskap til, oppmerksomhet om, forståelse av eller ferdigheter knyttet til noe eller noen.

Kunnskapsgrunnlag som begrep har ingen offisiell definisjon og brukes ofte synonymt med forskningsbasert kunnskap. I denne rapporten brukes begrepet om summen av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap (kvalitativ og kvantitativ) innenfor et tema.

Begrepet oljevern i denne sammenhengen dekker summen av kunnskap og kompetanse som må til for for å hindre og begrense forurensningsskader ved utslipp av olje. Mandatet for denne utredningen er kunnskapsgrunnlag/utvikling av oljevernet, som nødvendigvis har grenseflater mot både oljevernberedskapen, kunnskap om akutt oljeforurensning og tilhørende miljøeffekter.

Marin forsøpling er definert som alt fast materiale fra menneskelig aktivitet som er forlatt eller på en eller annen måte havner i det marine miljø. Biologisk nedbrytbart materiale omfattes ikke. Begrepet plast i denne rapporten benyttes om syntetiske materialer som i hovedsak er lagd av fossil olje eller gass.

Havbaserte næringer brukes som samlebetegnelse for marine og maritime næringer, petroleumsnæringen og framtidige nye næringer som havenergi, subsea mining og bioprospektering.

Til dokumentets forside