Rapport om Nasjonalt register for luftfartshindre 2017

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Kartverket gjennomført et utredningsprosjekt med formål å kartlegge utfordringer og muligheter for forbedringer av Nasjonalt register for luftfartshindre (NRL). Rapporten inneholder en beskrivelse av dagens database for luftfartshindre og det er gjennomført en undersøkelse blant brukere av NRL. Det er videre kartlagt utfordringer i forbindelse med nye krav til kvalitet på kartdata som skal brukes til flynavigasjon og det er vurdert forbedringer av både datainnhenting og dataleveranser. Rapporten beskriver alternative løsninger på utfordringene.

Rapport om Nasjonalt register for luftfartshindre 2017 (pdf)