Rapporter og planer

Rapport om norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter

Om forskningen som har blitt gjort ved Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor i perioden 2013-2017.

Rapporten "Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter" (.pdf)