Rapport om offentlige anskaffelser

Utredning om insentiver/ordninger for risikoavlastning for innovative offentlige anskaffelser.

Utredningen vurderer hvorvidt det er behov for nye eller justerte ordninger for å stimulere innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, og med et særlig fokus på klima- og lavutslippsinnovasjoner. Menon Economics har gjennomført utredningen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Les rapporten her.