Rapport om omfang og særtrekk ved organisering i franchise og konsern

Fafo har utarbeidet en rapport om omfang og særtrekk ved organiseringer i franchise og konsern i privat tjenesteyting. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Rapporten viser at organiseringer i konsern er omfattende i næringslivet, mens franchise har relativt begrenset omfang. Fafos tall viser at det samlet i privat tjenesteyting er om lag 43 000 virksomheter som er del av konsern, 32 000 frittstående virksomheter og vel 3 600 virksomheter med franchiseavtaler.

80 prosent av franchisevirksomhetene er i varehandelen. Blant de typiske kjennetegnene for næringen er at det er mange unge arbeidstakere, mange på deltid, relativt stor turnover og relativt få organiserte. Dette gjelder også for virksomheter som drives som franchise. Fafo finner at at lønnsnivået og andelen virksomheter med tariffavtaler er klart høyere blant dem med konserntilknytning sammenlignet med virksomheter som drives som franchise.

Rapporten:

Oppdragsgiver:

Arbeids- og sosialdepartementet