Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt rapporten "Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene" fra Telemarksforsking. I denne rapporten har Telemarksforsking vurdert mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringen av personer med psykisk utviklingshemming til inntektssystemet for kommunene.

Rapporten om ressurkrevende tjenester i kommunene kan lastes ned her(pdf)