Rapport om utfordringer i flerkommunale byområder

Norwegian Research Centre AS (NORCE) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt utfordringer i flerkommunale byområder.

Denne studien dreier seg om hvilke utfordringer den administrative oppdelingen av byområder gir for innbyggerne, næringslivet, kommunene, byregionen og samfunnet som helhet. Studiens hovedfokus dreier seg om og i hvilken grad denne flerkommunaliteten i byområdene utfordrer funksjonsdyktigheten og effektiviteten til lokalforvaltningene. Studien belyser hvordan kommunene håndterer disse utfordringene i byområdene og hvilke konsekvenser disse løsningene har. I tillegg til dette belyser studien den politiske interessen og identiteten til innbyggerne i flerkommunale områder.

Studien baserer seg på case-studier i seks flerkommunale byområder:

  • To tvillingbyområder: Stavanger/Sandnes og Skien/Porsgrunn
  • To sammenhengende by/tettstedsområder Haugesund/Karmøy og Tønsberg/Færder
  • To delte by/tettstedsområder Trondheim/Malvik og Ålesund/Giske/Sula.

Flerkommunale byområder (pdf)