Rapport om utvikling av fjerntogtilbudet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet undersøkt mulighetene for å utvide fjerntogtilbudene og samtidig vurdert hvilke virkninger dette vil gi.

Les rapporten her.

Se også nyhet om rapporten på Jernbanedirektoratets nettside.