Redegjørelse for vaksinesaker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementets brev til Folkehelseinstituttet av 13.10.06 og 19.10.06

Redegjørelse for vaksinesaker

Vedlagt følger brev til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Brev i pdf.format

Nytt brev av 19.10.06 Utdyping av oppdraget, brev i PDF-format