Rundskriv

Redningstjenesten - søk- og redningsutgifter (kap455)

Justisdepartementet fastsatte ved rundskriv 18.02.1998 (G-22/98) retningslinjer for refusjon av utgifter som påløper i forbindelse med redningsaksjoner. Dette rundskrivet erstatter det ovennevnte rundskriv.

Rundskrivet ligger i PDF format her.