Regional variasjon i verdien av reisetid

På oppdrag av Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk institutt undersøkt hvordan verdien av reisetid varierer regionalt for ulike transportmidler.

TØI-rapport 1238/2012 - Regional variasjon i verdien av reisetid (pdf)