Retningslinger for statstilskudd til krisesentre og voldtektssentere i 2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Rundskriv Q-1/09

Retningslinger for statstilskudd til krisesentre og voldtektssentere i 2009

Last ned rundskriv Q-1/09 her.