Retningslinjer for bilaterale samarbeidsavtaler mellom regjeringen og KS

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapport fra arbeidsgruppe

Retningslinjer for bilaterale samarbeidsavtaler mellom regjeringen og KS.

Rapport til 2. konsultasjonsmøte 26. april 2006