Rundskriv

Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2010

Rundskrivet erstatter fjorårets rundskriv med retningslinjer for statstilskudd til krisesentre og voldtektssentre Q-1/2009.

I dette rundskrivet gir Barne- og likestillingsdepartementet retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2010. Rundskrivet erstatter fiorårets rundskriv med retningslinjer for statstilskudd til krisesentre og voldtektssentre Q-1/2009.

Last ned rundskrivet her Q-1/2010 (PDF)