Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Brev fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til Riksrevisjonen om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i departementet.

Svarbrev til Riksrevisjonen (pdf)