Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

Med hjemmel i barnehageloven er det fastsatt en norm for pedagogisk bemanning i barnehagen (pedagognormen). Pedagognormen setter en maksimalgrense for antall barn per pedagog i barnehagen. Departementet har utarbeidet en veileder som tydeliggjør kravene til pedagogisk bemanning i barnehagen.

Med hjemmel i barnehageloven er det fastsatt en norm for pedagogisk bemanning i barnehagen (pedagognormen). Pedagognormen setter en maksimalgrense for antall barn per pedagog i barnehagen. Departementet har utarbeidet en veileder som tydeliggjør kravene til pedagogisk bemanning i barnehagen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Last ned rundskriv F-04-11 ved å klikke på lenken nedenfor.


Rundskriv F-04-11 (PDF-fil)

Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.