Endring i forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009–2010 – endring i § 9-1 overgangsregel om generell studiekompetanse

Kunnskapsdepartementet har fastsatt en endring i opptaksforskriften. Endringen gjelder overgangsreglene om generell studiekompetanse – fagkravet i engelsk fra yrkesfaglige studieretninger i Reform 94. Den nye bestemmelsen skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009–2010.


Universiteter og høyskoler
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Elev- og studentorganisasjoner

 

NR.
F-09-09
Vår ref.
200804130
Dato
24.04.2009

 

Endring i forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009–2010 – endring i § 9-1 overgangsregel om generell studiekompetanse


Med hjemmel i lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler fastsetter Kunnskapsdepartementet forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Gjeldende forskrift ble fastsatt 31. januar 2007.
 
Det er nå fastsatt følgende bestemmelse i § 9-1 overgangsregler om generell studiekompetanse:

Nytt punkt (9) lyder som følger:

Søkere som har dokumentert engelsk med (2+2)uketimer fra grunnkurs og VkI i yrkesfaglig studieretning i reform 94, oppfyller kravet om engelsk 140 timer, jf. bestemmelser gitt i medhold av forskrift til opplæringsloven § 24-11 om hvordan fag kan erstatte hverandre fra Reform 94 til Kunnskapsløftet.

Bestemmelsen trer i kraft umiddelbart og skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009–2010.

Med hilsen

Toril Johansson
ekspedisjonssjef
Gro Beate Vige
avdelingsdirektør


Kopi:
Universitets- og høyskolerådet
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet
Statens lånekasse for utdanning


----------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv F-09-09 kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-09-09 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/