Russisk forsvarsminister besøk

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte sin russiske kollega, visestatsminister og forsvarsminister Sergej Ivanov til bilaterale samtaler i Norge.

Russisk forsvarsminister besøk

(02.11.06) Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte sin russiske kollega, visestatsminister og forsvarsminister Sergej Ivanov til bilaterale samtaler 1. november.

De første 20 minuttene var viet til en samtale på tomannshånd. Her ble først og fremst internasjonale spørsmål drøftet. Statsråden tok også opp menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia med sin russiske kollega.

Disse samtalene ble etterfulgt av bilaterale samtaler med begge lands delegasjoner til stede. Hoveddelen av samtalen ble viet til det bilaterale militære samarbeidet, som fra begge land ble betegnet som meget godt. Det var enighet om å styrke samarbeidet særlig med tiltak som bidrar til forbedret interoperabilitet. Ivanov takket for den norske bistanden gjennom flere år til AMEC-samarbeidet. Omstillingen av forsvaret i begge land ble også berørt. Strøm-Erichsen la vekt på regjeringens satsning i nordområdene samt de norske ønsker om å styrke samarbeidet mellom NATO og Russland.

Sergej Ivanov la vekt på at man fra russisk side ikke er tilfreds med utviklingen når det gjelder spørsmålet om NATO-utvidelse, og spesielt ulike planer om baser og utplasseringer av militære installasjoner i de nye NATO-landene. Når det gjaldt internasjonale spørsmål var Ivanov spesielt opptatt av utfordringene med Iran, Nord-Korea og Afghanistan.