Samfunnsmessige konsekvenser av petroleumsvirksomheten i Norskehavet

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Rapporten viser viktige samfunnsmessige virkninger av dagens petroleumsvirksomhet I Norskehavet, og av den videre utvikling av petroleumsvirksomheten som ventes i havområdet fram til 2025. Rapporten er levert av Agenda Utredning og Utvikling A/S

Rapporten i pdf