Samiske tall forteller 5

Kommentert samisk statistikk 2012

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

I Samiske tall forteller 5 omtales blant annet statistikk på områder som befolkningsutvikling i Norge med vekt på de tre nordligste fylkene, bo- og flyttetrender i norsk-samiske kommuner, samer i parti og valg og samisk språk i barnehage og skole.

 

 Samiske tall forteller 5 (PDF)