Samiske tall forteller 5

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kommentert samisk statistikk 2012

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

I Samiske tall forteller 5 omtales blant annet statistikk på områder som befolkningsutvikling i Norge med vekt på de tre nordligste fylkene, bo- og flyttetrender i norsk-samiske kommuner, samer i parti og valg og samisk språk i barnehage og skole.

 

 Samiske tall forteller 5 (PDF)