Sammendragsrapport om lav- og nullutslippsløsninger på ferjer

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har DNV GL utarbeidet en sammendragsrapport om merkostnader som følge av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale ferjesamband.

Etter at ferjetakster på fylkeskommunale ferjesamband økte ved nyttår, meddelte fylkeskommunene i møte med Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet at en av årsakene til økningene var overgangen til lav- og nullutslippsløsninger. Rapporten har sett nærmere på hvilke merkostnader som kommer som følge av overgang til lav- og nullutslippsløsninger på fylkeskommunale ferjesamband.

Les rapporten (pdf)

Se pressemelding om økte midler til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger gjennom revidert nasjonalbudsjett 2020