Scenens kunst - Gjennomgang av scenekunstområdet

av Ole Marius Hylland og Bård Kleppe, Telemarksforsking, TF-rapport nr. 474, 2019

Teksten i denne rapporten ble opprinnelig skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet via Kulturrådet, som et innspill til det pågående arbeidet med en ny kulturmelding. Beskrivelsene og gjennomgangen i denne rapporten er fremdeles aktuelle, og har blitt aktualisert på nytt gjennom Kulturdepartementets igangsatte arbeid med en strategi for scenekunstfeltet.

Rapporten inneholder en kombinasjon av nye beskrivelser/data og en syntese av tidligere kunnskapsarbeid.
Telemarkforsking har gjennom arbeidet med en rekke rapporter, utredninger, avhandlinger,
bøker og artikler opparbeidet seg betydelig innsikt i det norske scenekunstfeltet.

Rapporten "Scenens kunst - Gjennomgang av scenekunstområdet" (.pdf)