Søknad fra Kragerø kommune om delvis fritak fra reglene om havnekapital, jf. havne- og farvannsloven (hfl.) § 50 – høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2011