Søknad fra Kragerø kommune om delvis fritak fra reglene om havnekapital, jf. havne- og farvannsloven (hfl.) § 50 – høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2011

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL

Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR

Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND

KS Bedrift, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO

Norsk Havneforening, Postboks 1022 Sentrum, 0104 OSLO

Fraktefartøyenes rederiforening, Boks 2020 Nordnes, 5817 BERGEN

Rederienes Landsforening, Postboks 5201 Majorstuen, 0302 OSLO

Norges Fiskarlag, Postboks 1233 Sluppen, 7462 TRONDHEIM

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, Pb 5489 Majorstuen, 0305 OSLO

Grenland Havn IKS, Postboks 20, 3991 BREVIK

Arendal Havn, 4810 EYDEHAVN

Valberg pukkverk, 3770 KRAGERØ

Georg Tveit AS, Postboks 29, 3791 KRAGERØ

Eramet Norway Porsgrunn AS, Postboks 82, 3901 PORSGRUNN

Vafos AS, Kragerøveien 698, 3770 KRAGERØ

Esset AS, Kragerøveien 518, 3770 KRAGERØ

Til toppen