St.prp. nr. 1 (1998-99)

KUFs budsjettproposisjon for 1999


Kap 0200-0299, 2410, 3200-3299, 5310 og 5617

St prp nr 1

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 18. september 1998,
godkjent i statsråd samme dagen.

Dokumentet i PDF format (Scannet 5,8Mb)

Følg proposisjonen på Stortinget