St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)


FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 1000-1070 og 2415

Inntektskapitler: 4000-4070

Dokumentet i PDF format

Følg proposisjonen på Stortinget