Statsbudsjettet 2014 - Pasientskadenemnda - tildeling av bevilgning

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tildelingsbrev Pasientskadenemnda 2014

Tildelingsbrev Pasientskadenemnda 2014 (pdf)