Statusrapportering for svømmebasseng - 2012

Den nye statusrapporten som baserer seg på svar fra kommunene, viser at det har vært en positiv utvikling i rehabilitering og bygging av svømmebasseng de siste årene. Oversikten tar utgangspunkt i statusrapporteringen som ble sluttført 15. mars 2013.

PDF-versjon av Statusrapportering for svømmebasseng - 2012

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 (.pdf)