St.meld. nr. 06 (2004-2005)

Om verksemda til NSB AS for perioden 2004–2006

Om verksemda til NSB AS for perioden 2004–2006

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no