St.meld. nr. 10 (2004-2005)

Om ILO-konvensjon nr. 185 om sjøfolks identitetsbevis

Om ILO-konvensjon nr. 185 om sjøfolks identitetsbevis

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no