St.meld. nr. 12 (2000-2001)

Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre

Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no