St.meld. nr. 13 (1998-99)

Enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med etablering av IT-senter på Fornebu

Enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med etablering av IT-senter på Fornebu

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no