St.meld. nr. 13 (2002-2003)

Om verksemda til Statens Husbank 2000-01

Om verksemda til Statens Husbank 2000-01

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no